zał.1c Oswiadczenie o nie zarejestrowaniu się w urzędzie pracy

zał.1c Oswiadczenie o nie zarejestrowaniu się w urzędzie pracy